เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (GTS)

ในเครือบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545 ดำเนินธุรกิจวิจัยเทคโนโลยี การผลิต จัดจำหน่าย และรับเหมาติดตั้งผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบจราจร พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงป้ายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับแสดงผลภายใน และภายนอกอาคาร

ผลิตภัณฑ์ด้านการจราจรที่สำคัญ ได้แก่ โคมสัญญาณไฟจราจร เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร ระบบสัญญาณไฟคนข้ามถนนอัจฉริยะ รวมถึงระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์ป้ายแสดงผล มีทั้งจอภาพสีจริง (Full Color) และป้ายแสดงข้อความ (VMS) ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ครอบคลุมทุกการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ของ GTS ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามที่กำหนด

อีกทั้งงานวิจัยผลิตภัณฑ์ของ GTS ยังได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเภท PROTOTYPE DESIGN โดยทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการออกแบบ และผลิตให้ทั้งหมด

GTS ได้รับความไว้วางใจจากกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวง เทศบาลนครหาดใหญ่ แขวงทางหลวงนครนายก ฯ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ และระบบสัญญาณไฟจราจร เช่น ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถคำนวณเวลาในการปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณรถ และสอดรับกับแยกข้างเคียง

ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ GTS เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย จอภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Full Color LED Screen) และ ป้ายแสดงข้อความ หรือรูปภาพ (Variable Message Sign หรือ VMS) บริษัทยังได้รับความไว้วางใจ จากหลายหน่วยงานในโครงการใหม่ ๆ  ได้แก่ การทางพิเศษ ฯ ในเส้นบางพลีสุขสวัสดิ์, รามอินทราอาจณรงค์ กรมทางหลวงในโครงการมอเตอร์เวย์

ปัจจุบันเรายังคงวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้ครอบคลุมความต้องการของตลาด ได้แก่

  • ระบบเพิ่มประสิทธิภาพทางแยก ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบความหนาแน่นของปริมาณรถในแต่ละด้าน แล้วคำนวณการปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟ ให้สอดคล้องการปริมาณรถแบบ Real-Time

  • ระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เพิ่มอุปกรณ์ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟ ให้สามารถแจ้งเตือนมายังผู้ดูแล และศูนย์ควบคุม เมื่ออุปกรณ์ในระบบเกิดการขัดข้อง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบทราบปัญหา และเข้าดำเนินการแก้ไขได้ทันที

  • ป้ายสัญญาณจราจร เตือนผู้ขับขี่ในจุดต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี LED ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่อง เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า

กลับขึ้นข้างบน